PSYCHOPAKIET

Nasza misja

Benefit, który zmienia jakość pracy

Siła organizacji wynika z zasobów ludzkich. Zdrowi psychicznie, odporni na stres pracownicy budują uporządkowaną i trwałą organizację. Dbanie o zdrowie psychiczne pracowników jest najlepszą inwestycją.

Zapewniamy pomoc w problemach, które dotykają wszystkich: stres, niepewność, problemy małżeńskie, kłopoty wychowawcze, bezsenność, zmęczenie, depresja, bezradność rodzicielska. Troszczymy się o rodzinę.

Zapobiegamy problemom personalnym. Wpływamy na umacnianie zdrowych relacji między pracownikami, wzmacniamy motywację do pracy. Zapobiegamy absencji i częstej rotacji pracowników. Obniżamy Twoje koszty.

Narzędzia, które stosujemy, są oparte na naukowej wiedzy, a nie modzie. Efekty oddziaływań psychologicznych są skuteczne, trwałe i mierzalne. Psychopakiet to rodzaj ubezpieczenia dla Twoich pracowników.

Benefit, który zmienia jakość pracy

PSYCHOPAKIET

Korzyści

Trwałe i skuteczne rozwiązania

PSYCHOPAKIET

Oferta

Jednoosobowa działalność

Zobacz szczegóły

Zatrudniam pracowników

Zobacz szczegóły

PSYCHOPAKIET

To działa

Wiemy, jak rozwiązywać problemy

 • Img section 1

  Sieć gabinetów psychologicznych

  On purpose (injected humour and the like). It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text.

 • Img section 1

  Psycholog online

  On purpose (injected humour and the like). It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text.

 • Img section 1

  Wsparcie dla całej rodziny

  On purpose (injected humour and the like). It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text.

 • Img section 1

  Grupy wsparcia

  On purpose (injected humour and the like). It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text.

PSYCHOPAKIET

Wsparcie HR

Budujemy potencjał firm

Szkolenia dla pracowników

Czytaj więcej

Badania HR

Czytaj więcej

Najczęściej zadawane pytania

Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet.